Welcome / Welkom

Deze website geeft een korte toelichting op Jyotish, ook Vedische astrologie genoemd. als instrument voor licht in het leven.  / This website gives a short explanation of Jyotish, also called Vedic astrology, as an instrument  to clarify issues and directions in life. Hartelijke groet / With a warm greeting, W. Burgmans dhr./mr.[drs.]  

Planeten en Vedische astrologie

Jyotish (vedische astrologie) betekent "innerlijk licht" of "God's licht". Het duidt op het doel van Jyotish, namelijk licht brengen in het leven van de mens. Planeten (graha's) worden gezien als uitdrukkingen van energieen / wetmatigheden, die ook hier op aarde en in het leven van de individuele mens werkzaam zijn. Door de voorspelbaarheid van de banen van … Meer lezen over Planeten en Vedische astrologie