Welkom – Welcome

Vedische  astrologie heeft methoden en adviezen voor meer Licht op het leven en haar gebeurtenissen in heden, verleden en toekomst. Het is een instrument om het functioneren van de mens en de thema’s en richting in zijn of haar leven te verhelderen. Het kan benut worden voor een terugblik of een reflectie van het verleden. Het kan gebruikt worden voor meer licht op de huidige situatie of voor een vooruitblik op de toekomst.

In deze website vindt u meer informatie en de mogelijkheid voor een consult of een workshop met dhr. W. Burgmans, vedische astroloog en drs. psychologie.

_____________________________

Vedic  Astrology gives light to life, an insight in past, present and future. The dynamics of the planets reveal about the human being and the issues and directions in his or her life. It is an instrument to clarify the path of life.

This website gives insights and information and the possibility of consultation, coaching, and workshops with mr. W. Burgmans, drs. psychology, vedic astrologer.

Planeten en Vedische astrologie

Jyotish (vedische astrologie) betekent “innerlijk licht” of “God’s licht”. Het duidt op het doel van Jyotish, namelijk licht brengen in het leven van de mens.

Planeten (graha’s) worden gezien als uitdrukkingen van energieen / wetmatigheden, die ook hier op aarde en in het leven van de individuele mens werkzaam zijn. Door de voorspelbaarheid van de banen van planeten kan er ook iets gezegd worden over het verloop van energieen / wetmatigheden die daarmee verbonden zijn. Hieruit kan de mens lering trekken voor zijn eigen leven; het kan hem of haar helpen bij het maken van keuzes en het nemen van gunstigere beslissingen.