Welkom / Welcome

Deze website is opgezet als een toelichting op Jyotish, ook Vedische astrologie genoemd, en de Vedische horoscoop zoals ik die heb leren kennen. In het kort worden verschillende aspecten getoond. Het is een inleiding voor meer zicht op het leven, op de tijdslijnen van heden, verleden en toekomst. Het is voor mij een instrument om vraagstukken in het leven te verhelderen.

Welkom. Met een hartelijke groet,

W. Burgmans dhr. drs.

_____________________________

This website has been created to give a short explanation of Jyotish, also called Vedic astrology, and the Vedic horoscope as I studied and use it. Attention is paid to various aspects. It is an introduction to a better view of life and light on the lines of present, past and future. It is  for me an instrument  to clarify issues and directions in life.

Welcome. With a warm greeting,

W. Burgmans, mr. drs.

Solar system planets vector