Welcome / Welkom

Deze website geeft een korte toelichting op Jyotish, ook Vedische astrologie genoemd. als instrument voor licht in het leven.¬† / This website gives a short explanation of Jyotish, also called Vedic astrology, as an instrument¬† to clarify issues and directions in life. Hartelijke groet / With a warm greeting, W. Burgmans dhr./mr.[drs.]