Planeten en Vedische astrologie

Jyotish (vedische astrologie) betekent “innerlijk licht” of “God’s licht”. Het duidt op het doel van Jyotish, namelijk licht brengen in het leven van de mens.

Solar system planets vector

Planeten (graha’s) worden gezien als uitdrukkingen van energieen / wetmatigheden, die ook hier op aarde en in het leven van de individuele mens werkzaam zijn. Door de voorspelbaarheid van de banen van planeten kan er ook iets gezegd worden over het verloop van energieen / wetmatigheden die daarmee verbonden zijn. Hieruit kan de mens lering trekken voor zijn eigen leven; het kan hem of haar helpen bij het maken van keuzes en het nemen van gunstigere beslissingen.